การแยกขวดน้ำขาว-ฟ้า

               การแยกขวดน้ำแกะฉลาก ขาว-ฟ้า

  

   การแยกขวดน้ำพลาสติกที่เราเรียกว่า ขวดpet ที่เอาไปขายร้านรับซื้อของเก่าทั่วไป  แต่เราก็มีการการแกะฉลาก เพื่อเพิ่มมูลค่า คือได้เงินเพิ่ม แต่

ร้านรับซื้อของเก่าจะแจ้งว่า ทำมา หรือ แกะมา แยก ขาว แยกฟ้า คืออะไร เรามาดูกันครับ วันนี้เราจะมาสอนการแยกให้จะได้เข้าใจ เพื่อหลายคนอยากได้ตังเพิ่ม

หราทำเป็นธุรกิจรีไซเคิล

             

                           นี้คืองานที่ร้านรับซื้อของเก่าเขาจะแยกอีกลำดับที่สูงไปอีก 2 ชั้น

              การรับซื้อขวดน้ำใส