โรงบดขวดpetบดแล้วไปไหน?

ธุรกิจรีไซเคิลมีชั้นธุรกิจที่หลากหลายมากมาย โรงบดพลาสติกก็เป็นการต่อยอดของธุรกิจรับซื้อของเก่าได้

โรงบดพลาสติก คือโรงงานที่มีเครื่องจักรในการนำพลาสติกชนิดต่างๆมาผ่านกระบวนการบดหรือทำให้พลาสติกชนิดนั้นมีขนาดเล็กลง ส่วนใหญ่เราจะเรียกเป็นเกร็ดพลาสติกขนาดจะเรียกทั่วไป 3 หุน 4 หุน แจมีการล้างทำความสะอาดก่อนส่ง หราไม่ต้องทำความสะอาดตามความต่องการของโรงหลอมพลาสติกรีไซเคิลหราโรงฉีดพลาสติก  โรงบดพลาสติกคือคนที่เขาจะบริการซื้อพลาสติกจากร้านรับซื้อของเก่าต่างๆ แต่วันนี้เราจะมาศึกษาโรงบดขวดpet หราขวดน้ำพลาสติกที่เรากินเราเรียกขวด pet แล้วโรงบด เมื่อบดแล้วไปไหนต่อ

             ขวดpetเมื่อโรงบดบดเสร็จแล้ว เขาก็จะนำไปส่งโรงดึงเส้นใย

เส้นด้ายใยสังเคราะห์ จะเป็นเเป็นเส้นใยสังเคราะห์ของ PET เป็นเส้นๆนำไปใช้ต่อได้หลายรูปแบบ เช่น ผ้า เสื้อผ้าที่เราเรียกผ้าโพลี พรมต่างๆ  ใยกรองต่างๆ

             สำหรับธุรกิจโรงบดพลาสติกเพื่อรีไซเคิลในประเทศไทยถ้าเป็นpet ก็คงต้องนำไปทำเส้นใยไม่สามารถนำมาฉีดเป็นพลาสติกขวดบรรจุอาหารใหม่ได้  แต่ก็ได้ข่าวว่าทยอยอนุมัติมาบ้างแล้วรอจับตาดีๆ โรงบดเราๆอาจมีที่ส่งดีๆเพิ่มแน่นอน  ธุรกิจรีไซเคิลสู้ สู้