อบรม22-23 มกราคม65

อบรมปี2565 เราจะเรียนกันวันเสาร์ อาทิตย์ 22-23 มกราคม 2565 ในสถานที่ใหม่ เรียนได้อย่างเต็มที่ สามารถเทสตรวจสอบวัสดุได้อย่างเต็มที่

ผู้เรียนทุกคนจะได้สัมผัส ทดลอง และเทคนิคการตรวจสอบ ที่ส่ง ที่สามารถส่งได้เองและทำได้เองโดยตรง  9800 บาท/คน 2 วัน

ที่นี้เป็นที่เดียวที่เรามีที่ส่งให้มากที่สุด เปิดเผยเทคนิค การส่งโรงงานสุดท้าย โรงงาน โรงบด โรงหลอมพลาสติก ผู้ผลิตเครื่องจักร การลงทุนเครื่องจักร

ทำให้มีผู้ติดตามมากมาย  แล้วสามารถฝึกงานพร้อมคนงานได้อีก 3 เดือนฟรีๆ ที่เดียวที่ไม่มีระบบแฟรนไชน์ คุณโตได้ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง รวดเร็ว