อบรมโรงงานเฉพาะทาง

    การอบรมธุรกิจรีไซเคิลแบบมินิมอล

            เป็นคอร์สการอบรมเฉพาะทางซึ่งผู้สนใจอบรม ต้องการนำความรู้และความเข้าใจ ไปทำงานได้เลยอย่างรวดเร็ว มีความพร้อมความเข้าใจในระดับหนึ่ง

อยากเปิดทำเลย โดยมีกลุ่มผู้สนใจหราเพื่อน ครอบครัว หราผู้สนใจลงทุนในธุรกิจนี้เลย เช่นอยากทำโรงอัดกระดาษ โรงเศษเหล็ก โรงบดพลาสติกpet  โรงล้างขวด

จับกลุ่ม หราทีมงาน 3 คน อยากทำเลย ก็สามารถเข้ามาเรียนได้เลย โดยนัดกับอาจารย์ผู้สอนได้เลย