ธุรกิจรีไซเคิลขวดแก้ว

  ธุรกิจรีไซเคิลขวดแก้ว

ในการทำธุรกิจรับซื้อของเก่า เรายังสามารถเลือกทำงานเฉพาะขวดแก้วก็ได้ เน้นขวดแก้วไม่ใช่กระจกนะครับ  การรีไซเคิลขวดแก้วมี2 แบบ
  **** แก้ว = ความหมายของร้านรับซื้อของเก่าคือ ขวดแก้ว ให้เน้นเป็นขวดๆๆ มาก่อน
1.เศษขวดแก้ว  คือการซื้อขายเศษขวดแก้วแตกเพื่อเข้าโรงหลอมเศษแก้ว เป็นแท่งแก้วเอาไปใช้ในการรีไซเคิลขวดแก้วใหม่เป็นหลัก โรงรับซื้อเจ้าใหญ่ๆก็บางกอกกลาส  เราแยกเศษขวดแก้วเป็นสีดังต่อไปนี้
1.1แก้วขาว หรือเศษแก้วใส  เช่นขวดโซดาสิงห์  ขวดเหล้าสี พวก 285 , ขวดน้ำปลา
1.2แก้วชา  สีชา หรือแก้วแดง พวกเครื่องดืมบำรุงกำลัง m150 ลิโพ ขวดเบียร์ ต่างๆ
1.3แก้วสีรวม รวมทุกสี ขาว แดง เขียว น้ำเงิน แดง ส่วนใหญ่จะเป็นเบียร์ไฮเนเก้น  และข่าวช้างกำลังมา

 

2.ขวดแก้วล้าง  คือนำขวดแก้วที่มีสภาพสมบูณ์มาล้างทำความสะอาด เพื่อมาบรรจุใหม่ เช่นขวดน้ำปลา  ขวดเบียร์ต่างๆ  และสามรถเป็นธุรกิจต่อยอดของร้านรับซื้อของเก่าคือโรงล้างขวด  สำหรับโรงล้างขวดการนำเข้ายังจำแนกเป็นการซื้ออีก 2 แบบ
2.1แบบใส่ลัง  คือใช้ลังเบียร์ ลังเหล้ามาใส่ขวดเพื่อป้องกันการแตกหัก ราคาจะสูงมาก เช่น เบียร์ลีโอ เบียร์ช้าง  น้ำปลา และอีกหลายๆตัว  ผู้ซื้อเจ้าใหญ่ก็ ไทยเบฟ  สิงห์ หรือระดับโอทอบ ก็เยอะ 
  2.1.1 ลัง12
  2.1.2 ลัง 24
2.2แบบกิโล คือการคำนวนแบบชั่งกิโล แต่ก็จะเอามาล้างอีกที่ แต่ต้องใส่กระสอบ เช่น ขวดลิโพ ขวดm150