การคัดแยกทองแดงในธุรกิจรีไซเคิล

   การคัดแยกทองแดงในการส่งเข้าโรงงาน
1.ทองแดงเบอร์1 คือสายไฟเส้นใหญ่ปอกสวย มีความเงางาม ใส เน้นต้องเป็นสายไฟ
2.ทองแดงเบอร์2 คือสายไฟที่ถูกการใช้งานมาแล้ว สีคล้ำ หน่อย 
3.ทองแดงเบอร์3 คือสายไฟที่แยกโดยกระบวนการเผา สีดำมาก แต่เส้นใหญ่หน่อย
4.ทองแดงเบอร์4 คือสายไฟเส้นเล็กเผามาเลย ดำๆๆผสมๆมา