ที่มาของโครงการ

โครงการ อบรมการเปิดร้านรับซื้อของเก่าอย่างเซียน

 
   เนื่องด้วยมีผู้สนใจในธุรกิจรีไซเคิลจำนวนมาก ที่ต้องการความรู้ เทคนิค การตลาด การจัดส่งหรือข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแท้จริง  เพราะธุรกิจนี้จะถูกปิดข้อมูลต่างๆเพื่อการทำกำไร หรือนายหน้า การเก็บหัวคิว เพื่อทำกำไรระยะยาว  ที่นี้จึงกำเนิดขึ้นโดยผู้อบรมสามารถรู้เทคนิค การคัดแยก ที่ส่งตรง ที่ส่งทุกระดับ ที่ส่งทั่วประเทศ การประมูลโรงงาน บริษัท หรือการลงทุน เจอผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง ผู้อบรมสามารถขยายกิจการได้ด้วยตัวเอง และเป็นที่เดียวที่สนับสนุนธุรกิจต่อเนื่องที่รับซื้อสินค้าจากร้านรับซื้อของเก่า โรงบดพลาสติก โรงหลอม โรงเหล็ก โรงอัดกระดาษ ที่เดียวที่ให้วางนามบัตรเจอผู้อบรมโดยตรง และผู้อบรมจะเจอคนทำเครื่องจักร ขายกิโล ขายอุปกรณ์โดยตรง ขายเคมี ทำส่งออก ออกแบบ ที่ปรึกษาโดยตรง ทำให้ที่นี้ได้รีบความสนใจจากผู้อบรมมากมายทุกระดับ และโรงงานต่างๆยิ่งเพิ่มความสนใจส่งพนักงานเข้าอบรมมากมาย ทำให้เกิด คอนเน็คชั่น ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี มากมายกระจายต่อผู้อบรม หรือแม้แต่คนที่ทำอยู่แล้ว มีระบบแฟรนไชน์แล้วก็เข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา
 
    ที่เดี่ยวที่ผู้สอนเชี่ยวชาญโดยตรงกับธุรกิจนี้ ใช้เทคนิคผสมระหว่างความรู้ในวิศวกรรมกับความรู้ดั้งเดิมของผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี้มายาวนาน   ที่เดียวที่สอนเป็นระบบตั้งแต่การวางแผนลงทุน การหาสินค้า การบริหาร และที่สำคัญคือเทคนิคการคัดแยก *****และที่นี้ที่ดีที่สุดคือที่ส่งตรง ที่ส่งแพง ที่ส่งใกล้บ้าน มากที่สุด***