เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน JOB RECYCLE และ ทีมงานอบรมการเปิดร้านรับซื้อของเก่าอย่างเซียน
ก่อตั้งโดยคณะทีมงานผู้เชียวชาญในธุรกิจรีไซเคิล โรงงานรีไซเคิลต่างๆสนับสนุนข้อมูลอย่างเต็มที่ 

 

บริการของเรา ประกอบด้วย 

1.บริการที่ปรึกษาระบบการรีไซเคิลในโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

2.บริการที่ปรึกษาในธุรกิจรีไซเคิล ร้านรับซื้อของเก่า โรงอัดกระดาษ โรงบดพลาสติก โรงหลอมพลาสติก

3.บริการจัดหาวัตถุดิบในการรีไซเคิลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.อบรมการเปิดร้านรับซื้อของเก่า

5.บริการจัดหาข้อมูลในการลงทุนธุรกิจรีไซเคิลต่างๆ

6.อบรมการคัดแยกขยะในหน่วยงาน บริษัท โรงงาน และโรงพยาบาล โรงเรียน อบต เทศบาล

7.บริการที่ปรึกษาการลงทุนโรงงานเชื้อเพลิงขยะ(Refuse Derived Fuel,RDF)

สนใจติดต่อสอบถาม โทร .083-0178802   086-5225721

ถ้าใครสนใจในธุรกิจรีไซเคิล อยากลงทุน อยากทำ อย่างจิงจัง สามารถหาข้อมูลได้จาก

1. facebook fb.  สอนการเปิดร้านรับซื้อของเก่า

2.www.jobrecycle.com

3.โทรสอบถามเลย. 081-2987446    083-0178802